OZNAM

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Partizánska 290/17 Myjava
v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.
vyhlasuje prijímacie skúšky na školský rok 2018/2019.

Termín: 14. máj 2018 od 13:30 do 17:00
Miesto: Základná umelecká škola, Partizánska 290/17 Myjava (budova KD)

Podrobné a presné informácie o prijímacích skúškach do umeleckých odborov môžete získať TU.
Prihlášku k prijímacím skúškam môžete vyplniť, odoslať a vytlačiť TU!

Základné informácie

Základná umelecká škola Partizánska 290/17 Myjava je škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava, s dlhoročnou tradíciou, ktorá sústreďuje deti z celého myjavského regiónu. Priestory školy sa nachádzajú v budove Kultúrneho domu Samka Dudíka, na jej 2. poschodí a prízemí.

V škole sú zriadené štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. V rámci nich, prostredníctvom umeleckého vzdelávania, rozvíjajú pedagógovia školy prirodzenú tvorivosť detí, spoločne odhaľujú krásu umenia a podieľajú sa na jej tvorbe. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú žiaci aj kultivovaný prejav, vlastný umelecký názor a vkus, pestujú si návyky na suverénne vystupovanie pred verejnosťou.

Žiaci a ich pedagógovia prezentujú výsledky svojej práce na verejných a interných podujatiach školy, pri rôznych príležitostiach v spolupráci s inými inštitúciami, na výstavách, prehliadkach, súťažiach, humanitárnych a charitatívnych vystúpeniach...


Vážení rodičia a priatelia školy,
i Vy môžete pomôcť našej škole poukázaním 2 % z dane.

Bližšie informácie sa dozviete TU.
Za Vašu pomoc ĎAKUJEME!
created by naoka