Základná umelecká škola M y j a v a


Zamestnanci školy

Riaditeľka školy

  Mgr. Matulová Erika - klavír, korepetícia

Zástupca riaditeľky

  Mgr.art Bielčiková Elena - výtvarný odbor

Učitelia

 • Hudobný odbor
  • Bielčiková Darina - akordeón, keyboard
   Bunčiak Štefan, DiS. art. - husle
   Derdová Lenka, DiS. art. - spev, hlasová výchova, dlhodobo neprítomná
   Duga Vladimír, DiS. art. - dychové nástroje, keyboard
   Mgr. Horňáková Zlatica - HN, klavír, korepetícia
   Jánoš Vladimír - gitara, dychové nástroje, bicie nástroje
   Klasovitý Miroslav - gitara, klarinet
   Mgr. Kurinová Lenka - spev
   Mgr. Michalička Pavol - heligónka
   Miklášová Soňa - gitara
   Ovečková Martina - klavír, korepetícia
   Mgr. Pavlinec Petr - cimbal
   Pekník Vladimír - dychové nástroje
 • Výtvarný odbor
  • Búziková Viera, DiS.
   Bc. Dolovacká Michaela
   Mgr. Gogová Vitková Katarína
 • Tanečný odbor
  • Bunčiaková Zdenka, DiS. art.
   Mgr. Konečná Lenka ArtD
   Ing. Konečník Ladislav
   Mgr. Michalička Pavol - korepetítor
   Rácová Martina
   Mgr. Viskupová Adela
   Zruttová Adela
 • Literárno-dramatický odbor
  • Mgr. Zacharová Anna

  Nepedagogickí zamestnanci

   Mgr. Beňaluková Dagmar - hospodársko-ekonomomická zamestnankyňa
   Monika Lysá - upratovačka

  created by naoka