Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Návrat do školy

Od 26. apríla začína INDIVIDUÁLNE vyučovanie všetkých žiakov bez ohľadu na vek PREZENČNOU formou.
V HO – hra na všetkých hudobných nástrojoch okrem spevu a dychových nástrojov.
V LDO, VO a TO – dištančná forma výučby. Presné informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

Podmienkou nástupu žiakov do školy je vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (stiahnite TU).

Okrem toho žiadame priniesť:
— žiaci vo veku 1. stupňa ZŠ: certifikát testu negativity alebo doklad o prekonaní COVID-19 za posledných 180 dní alebo doklad o očkovaní 1 zákonného zástupcu.
— žiaci vo veku 2. stupňa ZŠ a starší žiaci: svoj vlastný certifikát testu negativity alebo doklad o prekonaní COVID-19 za posledných 180 dní + certifikát testu negativity alebo doklad o prekonaní COVID-19 za posledných 180 dní alebo doklad o očkovaní 1 zákonného zástupcu.