Tanečný odbor

Tanečný odbor školy prevedie žiakov svetom pohybu od najjednoduchších tanečných prvkov po tie zložitejšie a dovolí im vyjadriť ich pocity pohybom v rôznych štýloch tanca. Cieľom tanečnej výchovy je harmonický pohyb, ktorý spolu s tvorivosťou prináša do života dieťaťa krásu.

Už od prípravného štúdia sa žiaci pomocou pohybových hier oboznamujú s pohybom v priestore, rozvíjajú svoje rytmické a pohybové nadanie. Po jeho absolvovaní majú malí tanečníci možnosť zdokonaľovať sa v klasickom, ľudovom a módnom (súčasnom) tanci. Na hodinách tanečnej praxe si žiaci budujú tanečný repertoár, vznikajú tu nápadité choreografie, ktoré pravidelne predvádzajú na rôznych podujatiach.

Výsledkom vyučovacieho procesu by mala byť schopnosť žiakov uplatniť sa v amatérskych tanečných súboroch. Mimoriadne talentovaní žiaci majú možnosť pokračovať aj v štúdiu na rôznych tanečných školách.


Galéria