Videá

Hudobný odbor

Výučba v hudobnom odbore školy prebieha prostredníctvom viacerých predmetov, kde sa intenzívnou a aktívnou činnosťou prehlbujú a rozširujú hudobné – teoretické, či praktické vedomosti detí.

Prípravu k vlastnému štúdiu v hudobnom odbore predstavuje prípravná hudobná výchova, v rámci ktorej sa overujú a upevňujú predpoklady a záujem malých žiakov o štúdium a pomocou hravého spôsobu vyučovania sa zaisťuje pribúdanie nových vedomostí. Dôležitou súčasťou prípravného štúdia je zisťovanie oprávnenosti voľby hlavného predmetu. V rámci hlavného predmetu sa žiaci učia zvládnuť technické a výrazové prostriedky zvoleného hudobného nástroja, alebo spevu tak, aby im boli nápomocné pri reprodukcii sólových a komorných skladieb. Postupne sa zoznamujú s hudobnou literatúrou, precvičujú si pamäť, pohotovosť, učia sa vystupovať pred obecenstvom. Okrem sólovej hry majú možnosť pracovať v rôznych zoskupeniach v rámci štvorručnej, komornej a súborovej hry alebo komorného spevu. Samozrejme, na tých žiakov, ktorí sa rozhodli venovať sa hudbe profesionálne, sú kladené oveľa väčšie nároky – musia zvládnuť rozsiahlejší a náročnejší repertoár.

Cieľom všetkých absolventov hudobného odboru by malo byť dosiahnuť taký stupeň hudobného rozvoja, aby podľa svojich individuálnych schopností zvládli hru na zvolenom nástroji, či dokázali samostatne študovať nové skladby a piesne.

Hudobný odbor školy ponúka výučbu hry na týchto nástrojoch:

  • klavír
  • husle
  • gitara (basová gitara, elektrická gitara)
  • akordeón (harmonika)
  • spev, hlasová výchova
  • plechové dychové nástroje (trúbka, lesný roh, tenor, barytón, trombón, pozauna, tuba)
  • drevené dychové nástroje (klarinet, zobcová flauta, saxofón)
  • elektronické klávesové nástroje (keyboard) ako obligátny nástroj pre tých žiakov, ktorí študujú spev/hlasovú výchovu, príp, ako nepovinný predmet od 3. ročníka štúdia
  • cimbal
  • bicie nástroje

Usilovní žiaci majú možnosť ukázať svoje schopnosti na rôznych podujatiach školy, tí zvlášť nadaní aj na prehliadkach a súťažiach mimo Myjavy.

Súbežne s výučbou hlavného predmetu prebieha aj výučba hudobnej náuky, jej hlavným poslaním je vychovať kultúrneho a hudbymilujúceho človeka.

Rozvrh z hudobnej náuky v školskom roku 2022/2023 si môžeš pozrieť TU.

Galéria