Zamestnanci školy

Riaditeľka školy

Mgr. art. Bielčiková Elena – výtvarný odbor

Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Matulová Erika – hudobný odbor – klavír, korepetícia

Učitelia

 • Hudobný odbor
  • Bielčiková Darina – akordeón, keyboard
  • Bunčiak Štefan, DiS. art. – husle
  • Derdová Lenka, DiS. art. – spev, hlasová výchova
  • Duga Vladimír, DiS. art. – dychové nástroje, keyboard
  • Mgr. Horňáková Zlatica – HN, klavír, korepetícia
  • Jánoš Vladimír – gitara, dychové nástroje, bicie nástroje
  • Klasovitý Miroslav – gitara, klarinet
  • Mgr. Michalec Ján – husle
  • Mgr. Michalička Pavol – heligónka, korepetícia
  • Mgr. Pavlinec Petr – cimbal
  • Mitterová Alena, DiS. art. – dychové nástroje
  • Varsik Ján – gitara
  • Vrabcová Pavlína, DiS. art. – klavír, korepetícia
 • Výtvarný odbor
  • Mgr. Gogová Vitková Katarína
  • Mgr. Vojaček Tomáš
 • Tanečný odbor
  • Bunčiaková Zdenka, DiS. art.
  • BcA. Jankovýchová Tatiana
  • Mgr. art. Konečná Lenka ArtD.
  • Ing. Konečník Ladislav
  • Mgr. Mikulková Martina
  • Pavlík Robert – korepetícia
 • Literálno-dramatický odbor
  • Škundová Anežka, DiS. art.

Nepedagogickí zamestnanci

Tallová Miroslava – hospodársko-ekonomomická zamestnankyňa

Monika Lysá – upratovačka