Súbory

Súčasťou školy sú rôzne súbory. Ich členmi sa stávajú tí najzdatnejší žiaci, ktorí sú dobre pripravení zvládnuť náročnú súborovú prácu. Nadšenie, vytrvalá a systematická práca prináša zaujímavé výsledky, ktoré sú pravidelne prezentované pred publikom na domácom, ale aj mimomyjavskom pódiu.

LAS BABBASS – tanečný súbor školy

KOPANIČIARIK – ľudový tanečný súbor školy

KOPANIČIARIK – ľudová hudba školy

PREMENY – súbor literárno-dramatického odboru školy