Súťaže a podujatia

MY DANCE 2022

MY DANCE je dvojdňová celoslovenská tanečno-súťažná prehliadka, ktorá vznikla v roku 2008. Je určená pre jednotlivcov a súbory neregistrované v tanečnom zväze. Jednotlivci a súbory súťažia vo viacerých tanečných kategóriách, medzi ktorými nechýba ľudový tanec, scénický tanec, HIP-HOP, disco či show dance. Súťaží sa v troch vekových kategóriách: deti, juniori a mládež. Cieľom je motivovať tanečné súbory fungujúce v ZUŠ, CVČ, TJ a pri OZ, umožniť im predviesť výsledky ich práce pred publikom a ukázať svoje schopnosti a talent v priamej konfrontácii s inými tanečníkmi na pódiu.

Tu si môžete stiahnuť Propozície súťaže MY DANCE 2022.

Absolventský koncert

Dňa 1.6.2022 sa uskutočnil v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave Absolventský koncert žiakov Základnej umeleckej školy Myjava.

V školskom roku 2021/2022 zabsolvovalo 43 žiakov ZUŠ.

Absolventského koncertu sa zúčastnili žiaci literárno-dramatického, hudobného a tanečného odboru. Absolventi výtvarného odboru sa prezentovali výstavou výtvarných prác vo vestibule kultúrneho domu.

Tradičné jarné zvyky na pohľadnici 2022

Základná umelecká škola Myjava vyhlasuje 11.ročník výtvarnej súťaže „Tradičné jarné zvyky na pohľadnici. Cieľom je podporovať výtvarnú tvorbu žiakov základných umeleckých škôl a centier voľného času, poskytnúť priestor na prezentáciu svojich diel a prostredníctvom rôznych umeleckých techník priblížiť verejnosti množstvo pekných, veselých a takmer zabudnutých obyčajov a zvykov.

Záväzné propozície súťaže nájdete TU.  

Do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Tradičné jarné zvyky na pohľadnici 2022“ bolo zaslaných 699 prác zo 42 základných umeleckých škôl. Výtvarné práce hodnotila trojčlenná porota v zložení: Mgr. art. Natália Žurková, Oľga Šikudová a Mgr. Ján Mikulčík. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť TU. Ocenené práce a výber z pohľadníc si môžete pozrieť na veľkonočnej výstave vo výstavnej sieni v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave.

Oddeľovač

Tradičné jarné zvyky na pohľadnici 2021

Výtvarná súťaž, ktorej cieľom je podporovať výtvarnú tvorbu žiakov základných umeleckých škôl a centier voľného času vo vyhlásenej téme, poskytnúť priestor na prezentáciu vzniknutých diel a prostredníctvom rôznych umeleckých techník priblížiť množstvo pekných, veselých, niekedy takmer zabudnutých obyčajov a zvykov verejnosti.

Výsledky aktuálneho ročníka tejto výtvarnej súťaže si môžete pozrieť TU. Výsledková listina bola odoslaná všetkým zúčastneným školám.

MY DANCE

MY DANCE je dvojdňová celoslovenská tanečno-súťažná prehliadka,ktorá vznikla v roku 2008. Je určená pre jednotlivcov a súbory neregistrované v tanečnom zväze. Súbory súťažia vo viacerých tanečných kategóriách medzi ktorými nechýba ľudový tanec, scénický tanec, HIP-HOP, disco či show dance. Súťaží sa v troch vekových kategóriách – deti, juniori a mládež. Cieľom je motivovať tanečné súbory fungujúce v základnej umeleckej škole a centre voľného času, a umožniť im predviesť výsledky ich práce pred publikom a ukázať svoje schopnosti a talent v priamej konfrontácii s inými tanečníkmi na pódiu.

Tu si môžete stiahnuť Propozície súťaže MY DANCE.

Výsledková listina súťaže MY DANCE 2019

Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadnici

Výtvarná súťaž, ktorej cieľom je podporovať výtvarnú tvorbu žiakov základných umeleckých škôl a centier voľného času vo vyhlásenej téme, poskytnúť priestor na prezentáciu vzniknutých diel a prostredníctvom rôznych umeleckých techník priblížiť množstvo pekných, veselých, niekedy takmer zabudnutých obyčajov a zvykov verejnosti.

Výsledky aktuálneho ročníka tejto výtvarnej súťaže škola kvôli ochrane osobných údajov nemôže zverejniť. Výsledková listina bola odoslaná všetkým zúčastneným školám.