Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

NÁVRAT DO ŠKOLY

Na základe rozhodnutia ministra školstva z 13. 5. 2021 s účinnosťou od 17. 5. 2021 sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách.

Vyučovanie v ZUŠ bude pokračovať prezenčne vo všetkých odboroch podľa rozvrhu hodín pôvodne dohodnutého s vyučujúcim.

Každý žiak pri vstupe do priestorov školy jedenkrát týždenne ukáže a následne odovzdá triednemu učiteľovi vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti TU.