Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Základná umelecká škola vyhlasuje prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022 do hudobného,

literárno-dramatického, výtvarného a tanečného odboru školy.

Termín: 15. 06. 2021

Miesto: Základná umelecká škola, Partizánska 290/17, Myjava (budova Kultúrneho domu Samka Dudíka)

Presné informácie – požiadavky na prijatie do odborov a na aké hudobné nástroje prijímame ČÍTAJTE TU.

Elektronickú prihlášku si vyplňte, odošlite a vytlačte TU.