Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

K prijímacím skúškam treba doniesť vyplnené tlačivo „Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti“ TU a vyplnené tlačivo „Vyhlásenie dieťaťa o bezinfekčnosti“ TU.