Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Informácia o výsledkoch prijímacích skúšok

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že výsledky prijímacích skúšok Vám oznámi telefonicky do 23.6.2021.

Rozhodnutia riaditeľky školy o výsledkoch prijímacích skúšok sa budú odosielať poštou do 25.6.2021.