Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Príspevok do OZ „ZUŠKA“

Na stretnutí rodičov a priateľov školy, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.9.2021, bol odsúhlasený príspevok do Občianskeho združenia „ZUŠKA“ vo výške 5,00 € na rodinu a odbor pre základné štúdium a príspevok vo výške 2,00 € na rodinu a odbor pre prípravné štúdium. Príspevok platí starší žiak iba v jednom odbore.