Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Dokumenty na stiahnutie pri vstupe do školy

Pri vstupe do školy je treba doniesť príslušné vyplnené tlačivo: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka TU alebo

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka TU alebo Oznámenie o výnimke z karantény TU.