Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Vyučovanie od 10.01.2022

Od pondelka 10.01.2022 sa začína prezenčné vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu. Pri vstupe do školy treba mať vyplnené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.