Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Vyučovanie v škole

V prípade, že má žiak nariadenú karanténu, ak bol v kontakte s pozitívnou osobou (v domácnosti alebo v škole), nezúčastní sa prezenčného vyučovania v ZUŠ Myjava. O ďalšom postupe sa dohodne rodič s triednym učiteľom.