Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Vstup do školy od 25.01.2022

Od 25.01.2022 vstup do budovy školy je za nasledovných podmienok:

– žiaci do 12 rokov a 2 mesiace predložia 1-krát týždenne vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ TU vo všetkých odboroch (hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický)

žiaci nad 12 rokov a 2 mesiace sú v režime OTP (školský samotest) a predložia 1-krát týždenne vyplnené tlačivo „Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“ TU.