Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Vyučovanie v tanečnom odbore

V tanečnom odbore u pani učiteľky BcA. Jankovýchovej sa v tomto týždni od 7.2.2022 do 11.2.2022 nevyučuje z dôvodu, že nie je možné zabezpečiť zastupovanie.