Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Obnovené vyučovanie v tanečnom odbore

Od pondelka 14.02.2022 bude obnovené vyučovanie v tanečnom odbore u pani učiteľky Jankovýchovej podľa rozvrhu.