Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Jarné prázdniny 2022

Jarné prázdniny začínajú v pondelok 07.03.2022 a končia v piatok 11.03.2022. Vyučovanie v Základnej umeleckej škole Myjava sa začína v pondelok 14.03.2022.