Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Vyučovanie v ZUŠ od 14.03.2022

Dňa 14.03.2022 začína ZUŠ Myjava prezenčné vyučovanie za dodržania nasledovných opatrení:

Jedenkrát týždenne žiak prinesie tlačivo Potvrdenie o bezpríznakovosti.

V priestoroch školy je povinné nosenie rúšok.

V skupinovom vyučovaní (hudobná náuka a výtvarný odbor) v triede odporúčame žiakom nosiť rúška.