Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Program k MDŽ

Dňa 15.03.2022 sa v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave konalo podujatie „Program k MDŽ„.

Na podujatí sa predstavili žiaci Základnej umeleckej školy Myjava. Slovom nás sprevádzali žiaci literárno-dramatického odboru Aneta Sopóciová a Marek Patinka. Obaja nám program obohatili o dve krásne básne. Spestrením a oživením celého vystúpenia boli žiaci tanečného odboru, tanečnej skupiny Las Babbass a DFS Kopaničiarik. Hudobný odbor sa umelecky predstavil hrou na gitare a heligónke, hrou na akordeóne a nechýbal ani spev.

Aneta Sopóciová
DFS Kopaničiarik
DFS Kopaničiarik
Marek Patinka
Tanečný odbor
Tanečný odbor
Spev – Renáta Solničková
Tanečný odbor
Hudobný odbor – Kristína Konečná, Zuzana Oslejová, Ema Gogová
Tanečná skupina Las Babbass
Spev – Miroslava Petrášová
Tanečný odbor – Michaela Malá
Tanečný odbor
Akordeón – Jakub Mrázek
DFS Kopaničiarik
DFS Kopaničiarik
DFS Kopaničiarik