Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Prijímacie skúšky do ZUŠ na šk. r. 2022/2023

Oznamujeme záujemcom, že prijímacie skúšky do všetkých odborov školy sa uskutočnia dňa 16. 05. 2022 od 13,00 h do 17,00 h v priestoroch školy v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave.

Presné informácie nájdete vo Vyhlásení prijímacích skúšok, ktoré si pozorne prečítajte TU.

Pri vyplňovaní prihlášky venujte prosím pozornosť tomu, na aký hudobný nástroj v hudobnom odbore boli prijímacie skúšky vyhlásené. Aj napriek tomu, že sa v elektronickej prihláške ukazujú všetky nástroje, ktoré sa momentálne vyučujú, škola z kapacitných dôvodov štúdium na niektorých hudobných nástrojoch neotvára. Ďalej venujte pozornosť tanečnému odboru, v rámci ktorého prijímame deti len do oddelenia ľudového tanca – Kopaničiarik.

Prihláška na štúdium TU.