Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Výsledky súťaže Tradičné jarné zvyky na pohľadnici 2022

Do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Tradičné jarné zvyky na pohľadnici 2022“ bolo zaslaných 699 prác zo 42 základných umeleckých škôl. Výtvarné práce hodnotila trojčlenná porota v zložení: Mgr. art. Natália Žurková, Oľga Šikudová a Mgr. Ján Mikulčík. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť TU. Ocenené práce a výber z pohľadníc si môžete pozrieť na veľkonočnej výstave vo výstavnej sieni v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave.