Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Začiatok školského roka 2022/2023

V pondelok 05. 09. 2022 sa začína vyučovanie v školskom roku 2022/2023. Základná umelecká škola bude otvorená v čase od 09,30 h do 16,00 h.

Na prvú vyučovaciu hodinu žiaci prinesú vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ TU.