Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Rodičovské združenie

Základná umelecká škola Myjava Vás pozýva na stretnutie rodičov s vedením školy, ktoré sa uskutoční v stredu 28. 09. 2022 o 16,00 h v koncertnej sieni ZUŠ v budove Kultúrneho domu Samka Dudíka.