Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Vianočný koncert ZRUŠENÝ

Vianočný koncert ZUŠ Myjava, ktorý sa mal uskutočniť 21.12.2022, je zrušený z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov.