Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny sú od 23. 12. 2022 do 07. 01. 2023.

Vyučovanie začína v pondelok 09. 01. 2023.