Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Výstava ZUŠ končí 21. 12. 2022

Výstava ZUŠ Myjava končí 21. 12. 2022 z prevádzkových dôvodov.