Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Výtvarná súťaž JARNÁ POHĽADNICA – výsledky

V stredu 29. 03. 2023 odborná porota v zložení Oľga Šikudová, Mgr. art. Natália Žúrková a Mgr. Ján Mikulčík vyhodnotila zaslané výtvarné práce do 12. ročníka výtvarnej súťaže „JARNÁ POHĽADNICA“. Súťaže sa zúčastnilo 31 základných umeleckých škôl. Zaslaných bolo 588 výtvarných prác vytvorených rôznymi technikami.

Všetkým žiakom a pedagógom ďakujeme za účasť v súťaži. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť TU.