Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Začiatok školského roka 2023/2024

V pondelok 04. 09. 2023 je otvorenie školského roka od 10,00 h do 15,30 h. V tomto čase sa dostavia žiaci s rodičmi k učiteľom v príslušných odboroch, noví žiaci podľa zoznamu na nástenke v ZUŠ.