Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Školné v školskom roku 2023/2024

Výška školného na školský rok 2023/2024 je uvedená TU alebo v Dodatku č. 1 k VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie na školách a školských zariadeniach, ktoré nájdete v záložke Štúdium – Poplatky.