Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Stretnutie rodičov a priateľov ZUŠ

Základná umelecká škola Myjava oznamuje, že stretnutie rodičov a priateľov školy sa uskutoční v stredu 04. 10. 2023 o 15,30 hod. v koncertnej sieni ZUŠ.