Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Voľné pracovné miesto

Základná umelecká škola, Partizánska 290/17, Myjava príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku hudobného odboru – hra na gitare na plný prípadne na čiatočný úväzok po dohode. Predpokladaný deň nástupu: 01. 09. 2024.

Kvalifikačné požiadavky: ukončené vyššie odborné vzdelanie príslušného smeru, prípadne vysokoškolské 1. alebo 2. stupňa príslušného smeru.

Predpokladaný plat: podľa aktuálnych platových tabuliek pre pedagogických zamestnancov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu školy: Základná umelecká škola, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, e-mail: zusmyjava@gmail.com. Bližšie informácie v riaditeľni školy, tel. č. 0911 892 223.