Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Prijímacie skúšky do ZUŠ na šk.r. 2024/2025

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Myjava vyhlasuje prijímacie skúšky na školský rok 2024/2025, ktoré sa uskutočnia dňa 03. 06. 2024. Bližšie informácie nájdete vo Vyhlásení prijímacích skúšok, ktoré si pozorne prečítajte TU.

Pri vyplňovaní prihlášky treba venovať pozornosť tomu, na aký hudobný nástroj v hudobnom odbore boli prijímacie skúšky vyhlásené. Aj napriek tomu, že sa v elektronickej prihláške ukazujú všetky nástroje, ktoré sa momentálne vyučujú, škola z kapacitných dôvodov štúdium na niektorých hudobných nástrojoch neotvára.

Prihláška na štúdium TU.