Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Vydávanie vysvedčení

V piatok 28.6.2024 sa nevyučuje z dôvodu ukončenia školského roka 2023/2024.

Vysvedčenia sa vydávajú v piatok 28.6.2024 v čase od 09,00 h do 13,00 h.

Žiakom prajeme príjemné prázdniny.