Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Otvorenie školy od 02. 09. 2021

Vyučovanie v škole sa začína vo štvrtok 02. 09. 2021 od 09,30 h.

Pri vstupe do školy sa žiak preukáže vyplneným tlačivom „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ TU.

Novoprijatí žiaci sa pri vstupe do školy preukážu vyplneným tlačivom „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ TU. Sprevádzajúca osoba novoprijatého žiaka sa preukáže vyplneným tlačivom „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“ TU. Vstup do priestorov školy má povolený len jedna sprevádzajúca osoba novoprijatého žiaka do prípravného ročníka alebo do 1.ročníka.

V prípade, že žiak spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény“ TU.

Aktuálny rozvrh hudobnej náuky v školskom roku 2021/2022 nájdete TU.