Prijímacie skúšky do ZUŠ na šk. r. 2023/2024

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Myjava vyhlasuje prijímacie skúšky na školský rok 2023/2024, ktoré sa uskutočnia dňa 06. 06. 2023. Bližšie informácie nájdete vo Vyhlásení prijímacích skúšok, ktoré si pozorne prečítajte TU. Pri vyplňovaní prihlášky treba venovať pozornosť tomu, na aký hudobný nástroj v hudobnom odbore boli prijímacie skúšky vyhlásené. Aj napriek tomu, že sa v […]

Výtvarná súťaž JARNÁ POHĽADNICA – výsledky

V stredu 29. 03. 2023 odborná porota v zložení Oľga Šikudová, Mgr. art. Natália Žúrková a Mgr. Ján Mikulčík vyhodnotila zaslané výtvarné práce do 12. ročníka výtvarnej súťaže „JARNÁ POHĽADNICA“. Súťaže sa zúčastnilo 31 základných umeleckých škôl. Zaslaných bolo 588 výtvarných prác vytvorených rôznymi technikami. Všetkým žiakom a pedagógom ďakujeme za účasť v súťaži. Výsledkovú […]

Výtvarná súťaž JARNÁ POHĽADNICA

Základná umelecká škola Myjava vyhlasuje 12.ročník výtvarnej súťaže „JARNÁ POHĽADNICA“. Hlavnou témou výtvarnej súťaže sú ľudové jarné pranostiky. Propozície k súťaži TU.

2 % z daní

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov v prospech Občianskeho združenia ZUŠKA, ktoré podporuje našu školu morálne, materiálne aj finančne. Tieto finančné prostriedky pre Vás nepredstavujú žiadne dodatočné náklady, pretože pochádzajú z už zaplatených daní. Škola ich použije na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálneho-technického vybavenia, príp. na uskutočňovanie rôznych programov a projektov školy. Ak Vám […]

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny sú od 23. 12. 2022 do 07. 01. 2023. Vyučovanie začína v pondelok 09. 01. 2023.

Riaditeľské voľno

Základná umelecká škola Myjava udeľuje riaditeľské voľno od 21.12.2022 do 22.12.2022. Bližšie informácie v prílohe TU.

Vianočný koncert ZRUŠENÝ

Vianočný koncert ZUŠ Myjava, ktorý sa mal uskutočniť 21.12.2022, je zrušený z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov.

Jesenné prázdniny

V piatok 28. 10. 2022 a v pondelok 31. 10. 2022 sú jesenné prázdniny. Nástup do školy je v stredu 02. 11. 2022.

Rodičovské združenie

Základná umelecká škola Myjava Vás pozýva na stretnutie rodičov s vedením školy, ktoré sa uskutoční v stredu 28. 09. 2022 o 16,00 h v koncertnej sieni ZUŠ v budove Kultúrneho domu Samka Dudíka.