Otvorenie školy od 02. 09. 2021

Vyučovanie v škole sa začína vo štvrtok 02. 09. 2021 od 09,30 h. Pri vstupe do školy sa žiak preukáže vyplneným tlačivom „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ TU. Novoprijatí žiaci sa pri vstupe do školy preukážu vyplneným tlačivom „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ TU. Sprevádzajúca osoba novoprijatého žiaka sa preukáže vyplneným tlačivom „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“ […]

Výstava „Jarné zvyky a tradície na pohľadnici“

Výstava „Jarné zvyky a tradície na pohľadnici“ je súčasťou podujatia DFS Kopaničiarik – komponovaného programu s názvom „Ščéraj ináč, jako dneskaj“, ktorá sa konala v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave dňa 29.6.2021. Výsledkovú listinu nájdete TU .

Informácia o výsledkoch prijímacích skúšok

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že výsledky prijímacích skúšok Vám oznámi telefonicky do 23.6.2021. Rozhodnutia riaditeľky školy o výsledkoch prijímacích skúšok sa budú odosielať poštou do 25.6.2021.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

K prijímacím skúškam treba doniesť vyplnené tlačivo „Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti“ TU a vyplnené tlačivo „Vyhlásenie dieťaťa o bezinfekčnosti“ TU.

AKO VYPLNIŤ ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU

Aby elektronická prihláška fungovala správne, uistite sa, že na webstránke iZUŠ v druhom kroku máte vpravo hore na obrazovke zakliknutú slovenskú vlajku. Ďalej pokračujte postupne krok za krokom. K prihláške sa dostanete kliknutím TU. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Základná umelecká škola vyhlasuje prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022 do hudobného, literárno-dramatického, výtvarného a tanečného odboru školy. Termín: 15. 06. 2021 Miesto: Základná umelecká škola, Partizánska 290/17, Myjava (budova Kultúrneho domu Samka Dudíka) Presné informácie – požiadavky na prijatie do odborov a na aké hudobné nástroje prijímame ČÍTAJTE TU. Elektronickú prihlášku si vyplňte, odošlite […]

NÁVRAT DO ŠKOLY

Na základe rozhodnutia ministra školstva z 13. 5. 2021 s účinnosťou od 17. 5. 2021 sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách. Vyučovanie v ZUŠ bude pokračovať prezenčne vo všetkých odboroch podľa rozvrhu hodín pôvodne dohodnutého s vyučujúcim. Každý žiak pri vstupe do priestorov školy jedenkrát týždenne ukáže a následne odovzdá triednemu učiteľovi vyhlásenie zákonného zástupcu […]

Návrat do školy

Od 26. apríla začína INDIVIDUÁLNE vyučovanie všetkých žiakov bez ohľadu na vek PREZENČNOU formou.V HO – hra na všetkých hudobných nástrojoch okrem spevu a dychových nástrojov.V LDO, VO a TO – dištančná forma výučby. Presné informácie Vám poskytnú triedni učitelia. Podmienkou nástupu žiakov do školy je vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (stiahnite […]