Vstup do školy od 25.01.2022

Od 25.01.2022 vstup do budovy školy je za nasledovných podmienok: – žiaci do 12 rokov a 2 mesiace predložia 1-krát týždenne vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ TU vo všetkých odboroch (hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický) – žiaci nad 12 rokov a 2 mesiace sú v režime OTP (školský samotest) a predložia 1-krát týždenne vyplnené tlačivo […]

Vyučovanie v škole

V prípade, že má žiak nariadenú karanténu, ak bol v kontakte s pozitívnou osobou (v domácnosti alebo v škole), nezúčastní sa prezenčného vyučovania v ZUŠ Myjava. O ďalšom postupe sa dohodne rodič s triednym učiteľom.

Vyučovanie od 10.01.2022

Od pondelka 10.01.2022 sa začína prezenčné vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu. Pri vstupe do školy treba mať vyplnené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Dokumenty na stiahnutie pri vstupe do školy

Pri vstupe do školy je treba doniesť príslušné vyplnené tlačivo: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka TU alebo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka TU alebo Oznámenie o výnimke z karantény TU.

Príspevok do OZ „ZUŠKA“

Na stretnutí rodičov a priateľov školy, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.9.2021, bol odsúhlasený príspevok do Občianskeho združenia „ZUŠKA“ vo výške 5,00 € na rodinu a odbor pre základné štúdium a príspevok vo výške 2,00 € na rodinu a odbor pre prípravné štúdium. Príspevok platí starší žiak iba v jednom odbore.

70. výročie školy

Krásna chvíľa jubilejná, každý si rád zaspomína, každý, kto má sedemdesiat …    Základná umelecká škola v Myjave oslavuje v tomto roku významné výročie. Hudobná škola v Myjave bola založená 3. 10. 1951 a zásluhu na tom mali páni Štefan Pastorek a Emil Špánik. Dnes už má škola za sebou sedem desaťročí. Za tento čas si prešla viacerými zmenami, privítala […]

Otvorenie školy od 02. 09. 2021

Vyučovanie v škole sa začína vo štvrtok 02. 09. 2021 od 09,30 h. Pri vstupe do školy sa žiak preukáže vyplneným tlačivom „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ TU. Novoprijatí žiaci sa pri vstupe do školy preukážu vyplneným tlačivom „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ TU. Sprevádzajúca osoba novoprijatého žiaka sa preukáže vyplneným tlačivom „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“ […]

Výstava „Jarné zvyky a tradície na pohľadnici“

Výstava „Jarné zvyky a tradície na pohľadnici“ je súčasťou podujatia DFS Kopaničiarik – komponovaného programu s názvom „Ščéraj ináč, jako dneskaj“, ktorá sa konala v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave dňa 29.6.2021. Výsledkovú listinu nájdete TU .

Informácia o výsledkoch prijímacích skúšok

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že výsledky prijímacích skúšok Vám oznámi telefonicky do 23.6.2021. Rozhodnutia riaditeľky školy o výsledkoch prijímacích skúšok sa budú odosielať poštou do 25.6.2021.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

K prijímacím skúškam treba doniesť vyplnené tlačivo „Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti“ TU a vyplnené tlačivo „Vyhlásenie dieťaťa o bezinfekčnosti“ TU.