Vydávanie vysvedčení

V piatok 28.6.2024 sa nevyučuje z dôvodu ukončenia školského roka 2023/2024. Vysvedčenia sa vydávajú v piatok 28.6.2024 v čase od 09,00 h do 13,00 h. Žiakom prajeme príjemné prázdniny.

Prijímacie skúšky do ZUŠ na šk.r. 2024/2025

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Myjava vyhlasuje prijímacie skúšky na školský rok 2024/2025, ktoré sa uskutočnia dňa 03. 06. 2024. Bližšie informácie nájdete vo Vyhlásení prijímacích skúšok, ktoré si pozorne prečítajte TU. Pri vyplňovaní prihlášky treba venovať pozornosť tomu, na aký hudobný nástroj v hudobnom odbore boli prijímacie skúšky vyhlásené. Aj napriek tomu, že sa v […]

Výtvarná súťaž JARNÁ POHĽADNICA 2024 – výsledky

V pondelok 18. 03. 2024 odborná porota v zložení Oľga Šikudová, Mgr. art. Natália Žúrková a Mgr. Ján Mikulčík vyhodnotila zaslané výtvarné práce do 13. ročníka výtvarnej súťaže „JARNÁ POHĽADNICA“. Súťaže sa zúčastnilo 39 základných umeleckých škôl. Zaslaných bolo 636 výtvarných prác vytvorených rôznymi technikami. Všetkým žiakom a pedagógom ďakujeme za účasť v súťaži. Výsledkovú […]

Výtvarná súťaž JARNÁ POHĽADNICA 2024

Základná umelecká škola Myjava vyhlasuje 13. ročník výtvarnej súťaže „JARNÁ POHĽADNICA“. Hlavnou témou výtvarnej súťaže sú ľudové jarné pranostiky. Propozície k súťaži TU.

Voľné pracovné miesto

Základná umelecká škola, Partizánska 290/17, Myjava príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku hudobného odboru – hra na gitare na plný prípadne na čiatočný úväzok po dohode. Predpokladaný deň nástupu: 01. 09. 2024. Kvalifikačné požiadavky: ukončené vyššie odborné vzdelanie príslušného smeru, prípadne vysokoškolské 1. alebo 2. stupňa príslušného smeru. Predpokladaný plat: podľa aktuálnych platových tabuliek pre pedagogických […]

Stretnutie rodičov a priateľov ZUŠ

Základná umelecká škola Myjava oznamuje, že stretnutie rodičov a priateľov školy sa uskutoční v stredu 04. 10. 2023 o 15,30 hod. v koncertnej sieni ZUŠ.

MY DANCE 2023

Všetkých fanúšikov tanca srdečne pozývame na tanečnú súťažnú prehliadku MY DANCE 2023, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. 10. 2023 – 21. 10. 2023 v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave. Propozície súťaže nájdete TU.

Školné v školskom roku 2023/2024

Výška školného na školský rok 2023/2024 je uvedená TU alebo v Dodatku č. 1 k VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie na školách a školských zariadeniach, ktoré nájdete v záložke Štúdium – Poplatky.

Vzdelávacie poukazy v ZUŠ

ZUŠ neposkytuje záujmové vzdelávanie, ale základné umelecké vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu, a preto vzdelávacími poukazmi nie je možné zaplatiť príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v ZUŠ (t.j. školné) v súlade s § 9 ods. 9 Nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.

Začiatok školského roka 2023/2024

V pondelok 04. 09. 2023 je otvorenie školského roka od 10,00 h do 15,30 h. V tomto čase sa dostavia žiaci s rodičmi k učiteľom v príslušných odboroch, noví žiaci podľa zoznamu na nástenke v ZUŠ.