MY DANCE 2022

Mesto Myjava a ZUŠ Myjava organizujú 13.ročník tanečnej súťažnej prehliadky MY DANCE 2022, ktorý sa bude konať v dňoch 21. 10. 2022 – 22. 10. 2022. Propozície nájdete TU alebo v sekcii O škole – Súťaže.

Začiatok školského roka 2022/2023

V pondelok 05. 09. 2022 sa začína vyučovanie v školskom roku 2022/2023. Základná umelecká škola bude otvorená v čase od 09,30 h do 16,00 h. Na prvú vyučovaciu hodinu žiaci prinesú vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ TU.

Prijímacie skúšky do ZUŠ na šk. r. 2022/2023

Oznamujeme záujemcom, že prijímacie skúšky do všetkých odborov školy sa uskutočnia dňa 16. 05. 2022 od 13,00 h do 17,00 h v priestoroch školy v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave. Presné informácie nájdete vo Vyhlásení prijímacích skúšok, ktoré si pozorne prečítajte TU. Pri vyplňovaní prihlášky venujte prosím pozornosť tomu, na aký hudobný nástroj v […]

Výsledky súťaže Tradičné jarné zvyky na pohľadnici 2022

Do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Tradičné jarné zvyky na pohľadnici 2022“ bolo zaslaných 699 prác zo 42 základných umeleckých škôl. Výtvarné práce hodnotila trojčlenná porota v zložení: Mgr. art. Natália Žurková, Oľga Šikudová a Mgr. Ján Mikulčík. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť TU. Ocenené práce a výber z pohľadníc si môžete pozrieť na veľkonočnej výstave vo […]

Program k MDŽ

Dňa 15.03.2022 sa v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave konalo podujatie „Program k MDŽ„. Na podujatí sa predstavili žiaci Základnej umeleckej školy Myjava. Slovom nás sprevádzali žiaci literárno-dramatického odboru Aneta Sopóciová a Marek Patinka. Obaja nám program obohatili o dve krásne básne. Spestrením a oživením celého vystúpenia boli žiaci tanečného odboru, tanečnej skupiny Las […]

Vyučovanie v ZUŠ od 14.03.2022

Dňa 14.03.2022 začína ZUŠ Myjava prezenčné vyučovanie za dodržania nasledovných opatrení: Jedenkrát týždenne žiak prinesie tlačivo Potvrdenie o bezpríznakovosti. V priestoroch školy je povinné nosenie rúšok. V skupinovom vyučovaní (hudobná náuka a výtvarný odbor) v triede odporúčame žiakom nosiť rúška.

Jarné prázdniny 2022

Jarné prázdniny začínajú v pondelok 07.03.2022 a končia v piatok 11.03.2022. Vyučovanie v Základnej umeleckej škole Myjava sa začína v pondelok 14.03.2022.

Vyučovanie v tanečnom odbore

V tanečnom odbore u pani učiteľky BcA. Jankovýchovej sa v tomto týždni od 7.2.2022 do 11.2.2022 nevyučuje z dôvodu, že nie je možné zabezpečiť zastupovanie.

Vstup do školy od 25.01.2022

Od 25.01.2022 vstup do budovy školy je za nasledovných podmienok: – žiaci do 12 rokov a 2 mesiace predložia 1-krát týždenne vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ TU vo všetkých odboroch (hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický) – žiaci nad 12 rokov a 2 mesiace sú v režime OTP (školský samotest) a predložia 1-krát týždenne vyplnené tlačivo […]